HR

Kapita? ludzki jest jednym z filarów, na których opiera si? nasza firma. Posiadamy zespó? wykwalifikowanych profesjonalistów specjalizuj?cych si? w odmiennych dziedzinach, tworz?cych nasze przedsi?biorstwo.

Dzi?ki inwestycjom w szkolenia naszej kadry odpowiadamy na potrzeby klientów zapewniaj?c im obs?ug? najwy?szej klasy. Szkolenia stanowi? gwarancj? naszego serwisu, s? równie? lokat? na przysz?o??.

Je?li jeste? zainsteresowany prac? w naszym zespole lub chcesz wzi?? udzia? w jednym z procesów rekrutacji, wy?lij swoj? aplikacj? na adres rrhh@gestesa.com lub zadzwo? pod numer 22 8390416.Vivienda Getafe
Vivienda Villalbilla
Vivienda Meco
Vivienda Pioz