O firmie

Gestesa jest uznan? grup? dewelopersk? za?o?on? w 1994 roku w Madrycie. Firma, która ma na swoim koncie zrealizowanych ponad 4 000 domów, mieszka? i innych obiektów budowlanych potwierdzonych uzyskaniem certyfikatów jako?ci zaliczana jest do 15 najwi?kszych hiszpa?skich deweloperów. Gestesa specjalizuje si? w budowie komfortowych mieszka?, adresowanych do ?redniej  klasy nabywców, którzy zwracaj? szczególn? uwag? z jednej strony na solidno?? wykonania a z drugiej na cen?. 

Wieloletnie do?wiadczenie w projektowaniu domów i mieszka? daje gwarancj?, ?e nasze rozwi?zania techniczne, architektoniczne oraz aran?acyjne b?d?  na najwy?szym poziomie, przetestowane wcze?niej przez setki klientów. Firma równie? w swoim portfolio ma zrealizowane presti?owe inwestycje w centrum Madrytu jak i na terenie wybrze?a.  W 2006 roku Gestesa rozpocz??a ekspansj? na terenie Europy wschodniej: na W?grzech i w  Polsce.

Obecnie firma prowadzi 4 inwestycje w tych krajach zarówno osiedla mieszkaniowe jak i budynki u?yteczno?ci publicznej z przeznaczeniem biurowym. W kolejnych latach Gestesa b?dzie umacnia? swoj? pozycj? rynkow?.Vivienda Getafe
Vivienda Villalbilla
Vivienda Meco
Vivienda Pioz