Polityka Prywatno?ci

Polityka Prywatno?ci

Zgodnie z ustaw? z 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Journal of Laws of 2002, No. 101, Item 926, as amended), wyra?am zod? na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gestesa Polska Corporate Services sp.z.o.o, Gestesa Polska sp.z.o.o, Gestesa Bia?o??ka sp.z.o.o oraz Obras Coman Polska sp.z.o.o. (??cznie Grup? Gestesa), dla potrzeb administrowania, udzielania us?ug i optymalizacji serwisu i produktów oferowanych przez Grup? Gestesa na stronie internetowej i poza ni?, dla celów statystycznych i marketingowych oraz, je?li nast?pi taka potrzeba, do sporz?dzania faktur oraz wszelkich innych potrzebnych do realizacji umowy danych, które b?dzie zawarta pomi?dzy mn? a przedsi?biorstwem Grupy Gestesa.

Zgodnie z Law on Providing Services by Electronic Jeans dated 18 July 2002 (Journal of Laws of 2002, No. 144, Item 1204, as amended), zgadzam si? na otrzymywanie drog? elektroniczn? informacji handlowych Grupy Gestesa.Vivienda Getafe
Vivienda Villalbilla
Vivienda Meco
Vivienda Pioz